1η Εθελοντική Αιμοδοσία

Στις 13 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η 1η Εθελοντική αιμοδοσία του Προσωπικού μας σε συνεργασία με τη μονάδα αιμοληψίας του Νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ...

τη μονάδα αιμοληψίας του Νοσοκομείου ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, με στόχο τη δημιουργία της δικής μας τράπεζας αίματος. 

0