Αρχική > Εταιρεία

Καριέρα

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας:

Για εκδήλωση του ενδιαφέροντος σας σε μία από τις παραπάνω θέσεις εργασίας, σας παρακαλούμε, διαβάστε την αγγελία και αναλόγως, στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα βάσει των οδηγιών, που δίνονται σε κάθε αγγελία.

Εφ’ όσον επιθυμείτε να υποβάλλετε βιογραφικό σημείωμα ανεξάρτητα από τις παραπάνω δημοσιευμένες θέσεις, παρακαλούμε, στείλτε μας το βιογραφικό σας στο e-mail: hr@xo.gr

Γιατί να εργαστείτε στο Χρυσό Οδηγό 

Η εταιρεία ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ προσφέρει ανταγωνιστικές ευκαιρίες καριέρας σε νέους, δυναμικούς και αξιόλογους ανθρώπους, που επιθυμούν να συμβάλλουν με τη σειρά τους στην επίτευξη των στόχων της αλλά και να αναδειχθούν μέσα από αυτούς. 

Στην 51ετή διαδρομή της εταιρείας, ο σεβασμός, η επαγγελματική καταξίωση, η ασφάλεια, και το φιλικό περιβάλλον εργασίας αποτελούν ουσιαστικές έννοιες. 

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία: 

  • Παρέχει πρόσθετη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για όλο Προσωπικό της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ με μικρό κόστος. 
  • Προσφέρει γαμήλιο χρηματικό δώρο. 
  • Η εταιρεία είναι ευαίσθητη σε θέματα που σχετίζονται με κλονισμό της υγείας κάποιου εργαζόμενου, πράττοντας ανάλογα και κατά περίπτωση. 
  • Διοργανώνει Εκδηλώσεις για τους εργαζομένους της. 
  • Προσφέρει δυναμικό Εργασιακό Περιβάλλον με Προοπτικές Επαγγελματικής Εξέλιξης.
  • Προσφέρει συνεχή Εκπαίδευση.