Ημέρες Καριέρας Πανεπιστημίου Πειραιώς 2018

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ κοντά στα νέα ταλέντα, συμμετείχε στη διοργάνωση του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2018

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ κοντά στα νέα ταλέντα, συμμετείχε στη διοργάνωση του Πανεπιστημίου Πειραιώς ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 2018, με στόχο την αναζήτηση και αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού!

0