Επανασχεδιασμός της ενότητας "Χάρτες" του xo.gr.

Η ενότητα Χάρτες του xo.gr ανανεώθηκε ως προς το design, κρατώντας τις ίδιες βασικές λειτουργίες...

 

Η ενότητα Χάρτες του xo.gr ανανεώθηκε ως προς το design (link https://www.xo.gr/maps), κρατώντας τις ίδιες βασικές λειτουργίες αναζήτησης διεύθυνσης & δρομολογίου και βελτιώνοντας παράλληλα τον τρόπο εντοπισμού ενός εφημερεύοντος φαρμακείου & νοσοκομείου, για να διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο στα έκτακτα περιστατικά.

0