Κοινωνική προσφορά μέσω του moirazomai.gr

Ο Χρυσός Οδηγός θέλοντας να στηρίξει οικογένειες με οικονομική δυσχέρεια, σε συνεργασία με το "Μοιράζομαι", την ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικής προσφοράς...

Ο Χρυσός Οδηγός θέλοντας να στηρίξει οικογένειες με οικονομική δυσχέρεια, σε συνεργασία με το "Μοιράζομαι", την ηλεκτρονική πλατφόρμα κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, κάλυψε από τις 19 Δεκεμβρίου μέχρι τις 19 Ιανουαρίου βασικές ανάγκες συνανθρώπων μας με είδη πρώτης ανάγκης.

0