Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Πατήστε στον σύνδεσμο, που ακολουθεί
και κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf.

Download file

0