Στήριξη των Γιατρών του Κόσμου

Ο Χρυσός Οδηγός στηρίζει τις προσπάθειες εθελοντικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στη βελτίωση του κοινωνικού γίγνεσθαι...

Ο Χρυσός Οδηγός στηρίζει τις προσπάθειες εθελοντικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στη βελτίωση του κοινωνικού γίγνεσθαι. Το διάστημα από 20/11/2011-20/12/2011 οι εργαζόμενοι στο Χρυσό Οδηγό στήριξαν τους Γιατρούς του Κόσμου, συγκεντρώνοντας 40 μεγάλες κούτες με είδη βασικής διατροφής, τα οποία δόθηκαν με ιδιαίτερη χαρά στο σωματείο «Γιατροί του Κόσμου».

0