Συμμετοχή στην έκθεση Decohome

Ο Χρυσός Οδηγός συμμετείχε στην έκθεση DECOHOME (21-25 Μαρτίου 2009, Ηράκλειο Κρήτης) ως χορηγός...

Ο Χρυσός Οδηγός συμμετείχε στην έκθεση DECOHOME (21-25 Μαρτίου 2009, Ηράκλειο Κρήτης) ως χορηγός. H παρουσία του Χρυσού Οδηγού στην έκθεση DECOHOME, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μιας σειράς δράσεων για τη στήριξη των επαγγελματιών της περιοχής αλλά και μιας γενικότερης πολιτικής επικοινωνίας και επαφής με την τοπική αγορά. 

0