Συμμετοχή στην έκθεση Horeca

Ο Χρυσός Οδηγός παρευρέθηκε στην έκθεση Horeca έχοντας την ευκαιρία να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις νέες δυνατότητες αποτελεσματικής διείσδυσης στην Κινέζικη αγορά, μέσω της Baidu

Ο Χρυσός Οδηγός παρευρέθηκε στην έκθεση Horeca έχοντας την ευκαιρία να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις νέες δυνατότητες αποτελεσματικής διείσδυσης στην Κινέζικη αγορά, μέσω της Baidu. Η Baidu είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στην Κίνα, και ο Χρυσός Οδηγός είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της στην Ελλάδα.

0