Συμμετοχή στο Ανοιχτό Forum του ΣΕΒ

Ο Χρυσός Οδηγός συμμετείχε ως χορηγός στο Ανοιχτό Φόρουμ ’09 του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών...

Ο Χρυσός Οδηγός συμμετείχε ως χορηγός στο Ανοιχτό Φόρουμ ’09 του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ( 7 Απριλίου 2009, Αθήνα Ξενοδοχείο Caravel). Βασικό θέμα του Φόρουμ ήταν η Ελλάδα μπροστά στην παγκόσμια κρίση. Στο Ανοιχτό Φόρουμ ’09 παρευρέθηκαν Πρόεδροι, Δ/νων Σύμβουλοι, Γενικοί Δ/ντες και Διευθυντικά Στελέχη εκπροσωπώντας Βιομηχανίες, Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Οργανισμούς και ΜΜΕ. 

0