Συμμετοχή στο Συνέδριο Infocom World

Ο Χρυσός Οδηγός συμμετείχε στο συνέδριο Infocom World (25 Οκτωβρίου, ξενοδοχείο Divani Caravel)...

Ο Χρυσός Οδηγός συμμετείχε στο συνέδριο Infocom World (25 Οκτωβρίου, ξενοδοχείο Divani Caravel) και παρουσίασε εκτός των άλλων τη μεγάλη επιτυχία των εφαρμογών για smartphones, βάσει των στατιστικών των αντίστοιχων downloads.

0