Συνέδριο Groin Pain in Football

Ο Χρυσός Οδηγός, βρέθηκε στο συνέδριο Groin Pain in Football - ένα διεθνές ιατρικό συνέδριο...

Ο Χρυσός Οδηγός, βρέθηκε στο συνέδριο "Groin Pain in Football" - ένα διεθνές ιατρικό συνέδριο διοργανωμένο από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ- παρουσιάζοντας την ψηφιακή εφαρμογή Doc Assist.

0